Tratamentul Fiscal si Contabil al Reducerilor Comerciale și Financiare

2 min read

Acordarea de reduceri comerciale, respectiv financiare, reprezintă o practică des întâlnită în cadrul activității societăților comerciale, indiferent de domeniul de activitate în care activează.

În practică se folosește termenul general de discount. Într-un mod generic, termenul de discount cuprinde toate tipurile de reduceri comerciale întâlnite în practica comercială.

În acest material dorim să prezentăm care sunt tipurile de reduceri comerciale/financiare conform legislației în vigoare precum și care este tratamentul fiscal și contabil al acestora.

  1. Ce sunt reducerile

 Conform Ordinului nr. 1802/2014pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate”, reducerile acordate clienților pot fi sub forma de:

  • reduceri comerciale; sau
  • reduceri financiare;

Reducerile comerciale pot fi sub formă de (pct. 76 din OMFP nr. 1802/2014):

  1. rabaturi – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;
  2. remize – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial;
  3. risturne – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.

Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate (pct. 77 din OMFP nr. 1802/2014).

You May Also Like