Reguli privind facturarea

MFP 2010Acest articol a aparut in revista “Finante Publice si Contabilitate” din aprilie 2010. In activitatea financiar fiscala, contribuabilii care au obligatia de a emite facturi fiscale trebuie sa respecte conditiile legale de emitere si arhivare prezentate in cele ce urmeaza.    
I. Persoane obligate să emită factură
Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, mai putin o operatiune scutita de taxa fără drept de deducere, are urmatoarele obligaţii:- să emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă.

II. Elementele obligatorii ale unei facturi
III. Menţiuni cu privire la facturare
1. Factura poate fi întocmită în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene
2. NU este obligatorie semnarea şi ştampilarea facturilor.
3. Se poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai multe livrări separate de bunuri sau prestări separate de servicii. 4. Se pot emite facturi de către cumpărător sau client în numele şi în contul urnizorului/prestatorului.
5. Se pot transmite facturi şi prin mijloace electronice 6. Se pot emite facturi de către un terţ în numele şi în contul furnizorului sau prestatorului.

7. Facturile se pot stoca prin orice metode şi în orice loc.

8. Facturile emise pentru plăţi în avans se regularizează prin stornarea facturii de avans

9. Facturile se vor întocmi de către organele de executare silită în cazul bunurilor supuse executării silite şi care sunt livrate prin organele de executare silită.

10. Se pot emite şi facturi simplificate, mai puţin pentru livrările intracomunitare de bunuri.

11. Reguli privind regimul intern de numerotare a facturii

IV. Scutiri cu privire la facturare

V. Autofacturarea

1. Persoanele înregistrate conform art. 153 CF au obligatia sa factureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine.
2. Orice persoana impozabilă pentru fiecare transfer de bunuri aparţinând activităţii sale economice din România pe care l-a efectuat în alt stat membru cu excepţia nontransferurilor.
3. Orice persoana pentru fiecare achiziţie intracomunitară efectuată în România în condiţiile stabilite la art. 130.1 alin. (2) lit. a), respectiv care urmează unui transfer pe care l-a efectuat din alt stat membru.
4. Persoana impozabilă revânzătoare, in scopul aplicării art. 152.2 alin. (13) şi (14) din Codul fiscal.

5. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (8) lit. f) şi art. 129 alin. (5) lit. 

Cristian Marinescu

 

 

 

You May Also Like