Publicații Archive

Autori: Marinescu Cristian, Bodislav Alexandru;

Publicare: Theoretical and Applied Economics (ECTAP), Volume XXVI (2019), No. 1(618), Spring, pp. 61-72

 

Abstract. Unlike the classic market vision, where demand and supply meet immediately, at no cost, and prices are determined in such a way that demand equals supply, in the real world frictions occur in the searching process, the price offers of one of the parties are considered too high, be it the goods or services market, the real estate market or the labor market, so there are imbalances that vary over time, excess supply or excess demand.
In this paper we aim to present the main models and theories in a labor market characterized by friction and wage rigidity, starting from contributions in the field of “frictions on search-based markets” by Peter A. Diamond, as well as from works belonging to economists Dale T. Mortensen
and Christopher A. Pissarides, who developed and adapted the Diamond model to make it applicable to the labor market, thus resulting in one of the most used models for the analysis of unemployment and wage formation.

Views – 1563

Autori: Marinescu Cristian, Valimăreanu Ileana;

Conferință: The international e-conference “enterprises in the global economy”, 3rd edition, organizată de Universitatea Ovidius – Facultatea de Stiinte Economice în Constanța la data de

Publicare: Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, Vol. 18, Nr. 2/2018, pag:148-154; 

Abstract: The employment and unemployment approach has taken several steps, starting with the neoclassical theories of unemployment and ending with modern labor market theories. In this article, we aim to highlight the factual and theoretical developments in employment and unemployment in Europe

Views – 1566

Autori: Marinescu Cristian,

Publicare: Revista de Management Comparat International, Vol. 19, Nr. 4/01.10.2018, pag: 372-380

 

Abstract
The new stage of globalization, marked by deeper integration of work, creates new opportunities, both in terms of economic growth and job creation, but at the same time creates new challenges and problems in the labor market, such as: increasing labor market flows, exposing jobs to increased global competition and segmenting the labor market in formal and informal terms. It is known that the main feature of the informal labor market, whether we are talking about a developed economy or a developing economy, is flexibility, and the essential feature of a formal labor market is security.
In any labor market, there is an increasingly fierce struggle between employers, who want more flexibility and employees, who want more security. Thus, was born the concept of “flexicurity”.
This paper aims to approach the flexicurity of the labor market through the formal / informal duality in the current context of globalization and to show the optimal combination of job flexibility and the security of the workers, who occupy those jobs.

Views – 1434

Current Vulnerabilities of Economic Security in Romania

Posted februarie 12, 2019 By administrator

Autori: Marinescu Cristian, Valimăreanu Ileana;

Lucrarea a fost susținută în cadrul The international e-conference “enterprises in the global economy”, 3rd edition, organizată de Universitatea Ovidius – Facultatea de Stiinte Economice în Constanța;

Publicare: Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, Vol. 18, Nr. 1/12.08.2018, pag:182-189,

 

Abstract: The objective of this paper is to develop a personal opinion on the current vulnerabilities of economic security in Romania, starting from how the economic security as well as its link to national security is addressed in the literature, as economic security is a little bit of a matter treated in the works of Romanian researchers. For Romania today, as a member of the European Union and of the North Atlantic Alliance, vulnerabilities to economic security must be analyzed taking into account both the international and political relations of our country-based on multilateral treaties involving commitments in the economic, political, justice, the environment, etc.-as well as the current state of development of the Romanian economy, as a result of the transition to the market economy (the process by which our country passed since 1990), but also the effects of the global financial crisis, on the economy as a whole.

Views – 1610


Lucrarea a fost publicată în ”Revista de Management Comparat International”, Vol. 19, Nr. 1/01.03.2018, pag: 54 – 64

Autori: Marinescu Cristian, Valimăreanu Ileana;

 

 

Abstract: Since the 1970s when the term” informality” has penetrated into economic theory by designating everything that is not subject to the legal regulations of a state until today, the concept of informality has evolved from” simple business activities carried out by the poor population of economies in development” and up to the concept of” informal employment”, approached from the point of view of jobs or workers, and the” informal employment” approach taken from the perspective of the employer. Segmentation of the formal and informal workforce market is a specific feature of any labor market, whether we are talking about a labor market in a developed economy or one from a developing economy, with the difference that the motivation that pushes individuals towards informality is different, namely the instinct of survival in the developing economy and the” animal spirits” that Keynes himself spoke in developed economies …

http://rmci.ase.ro/no19vol1/05.pdf

Conferință:


Views – 1387

          Începând cu anii 1970 când termenul de ”informalitate” a pătruns în teoria economică desemnând tot ceea ce nu este supus reglementărilor legale ale unui stat și până azi, conceptul de informalitate a evoluat de la ”simple activități de comerț desfășurate de populația săracă din economiile în curs de dezvoltare” și până la conceptul de ”ocuparea informală”, abordat prin prisma locurilor de muncă sau a lucrătorilor și cel de ”ocupare în sectorul informal”, abordat prin prisma angajatorului. Segmentarea pieței forței de muncă în formal și informal este o caracteristică specifică oricărei piețe a muncii, indiferent că vorbim de o piața a muncii dintr-o economie dezvoltată sau una dintr-o economie în curs de dezvoltare, cu diferența că motivația ce împinge indivizii către informalitate este diferită, respectiv instinctul de supraviețuire în economia în curs de dezvoltare și ”spiritele animale”, de care vorbea însuși Keynes, în economiile dezvoltate. Read the remainder of this entry »

Views – 2971

Prezenta lucrare face parte dintr-un studiu mai amplu pe care Asociația ”Institutul de Studii și Aplicații Macroeconomice” (ISAM)  îl realizează asupra  ”Informalității în România”.
Studiul asupra ”Informalității în România” dorește să scoată în evidență o caracteristică importantă a economiei românești în tranziție și anume nivelul ridicat al informalității.
In cei 22 de ani de tranziţie, România a parcurs mai multe etape în drumul ei către o economie de piaţă, printre acestea se pot menţiona liberalizarea comerţului, privatizarea companiilor de stat, liberalizarea contului de capital. Din păcate, aceste măsuri au lăsat în urmă costuri sociale adânci cum ar fi o creştere a inegalităţii sociale, polarizarea veniturilor dar şi un nivel extrem de ridicat al informalităţii sub toate formele ei: ocupare informală, ocupare în sectorul informal, evaziune fiscală, economie subterană, economie „gri”, etc.

Munca la negru şi evaziunea fiscală sunt printre cele mai întâlnite forme ale informalităţii prcaticate în ţara noastră, iar acestea se întânesc în special în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii

Gradul de Conformare Fiscala

 

Views – 2231

Lucrarea ”Economia socială de piață”  a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, organizată de ASE/Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, în data de 20.03.2013.

ABSTRACT. The social market economy is the third work path of an economy and it is different from the deregulated free market economy with Anglo-American origin, but also from the socialist economy, it could be considered a middle path between the two of them. Social market economy combines private initiative and competitiveness with social protection, having as purpose maintaining economic welfare and the full occupancy of the labor force. Social market economy could be framed from the doctrinaire perspective between classical liberalism based on laissez-faire and economic socialism based statism, being a german product, based on the “ordo-liberal” doctrine.

Views – 2406

Lucrarea ”Structura pietei fortei de munca din Romania in conditiile dualitatii formal/ informal”, a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Provocări actuale în ştiinţa economică”, organizată de ASE/Școala Doctorală/Doccent, la Ramnicu Valcea în data de 23.09.2011 și a fost publicată înVolum_Conferinta_ Valcea_2011, pp. 106-111;

Views – 2297

Lucrarea ”Retrospectiva macroeconommica asupra economiei Romanesti, considerand modelul Keynesian pentru perioada 1990 – 2010”, realizată în colaborare cu Alexandru Bodislav, a fost prezentată la Simpozionul “Dezvoltare durabilă în condiţii de instabilitate economică” organizat de Fundatia Academia Comerciala Satu Mare, în data de 24.06.2011 în Satu Mare și a fost publicată în revista Quality-Access to Success – supliment (ISSN: 1582-2559), nr. 123, 12/ 2011, pp: 626-633, (B+) (http://calitatea.srac.ro/arhiva_suplimente.html);

Abstract Some economic processes cannot be finished only by using an econometric model with one equation because the economic theory is a systemic concept that contains many variables. After the Great Depression was discovered the concept of macroeconomic modeling that went mainstream in Europe and The United States of America, and in our days the phenomenon accelerated, it derived similar with the structure of the derivates market, which are micro and macroeconomic valid. This research paper underlines the overview of the last 20 years in the development of the first tier macroeconomic indicators that stress the general trend of the economic evolution of Romania.

Views – 1985

Lucrarea ”Limita dintre rațional și irațional în știința economică”, a fost publicată în revista Theoretical and Applied Economics, Volume XIX (2012), No. 6(571), pp. 143-156.

Abstract. Although three years have passed since the onset of the deepest recession from 1929, the most world economies are still fragile, the slipping into another recession being imminent for many of them. “It is a sin to waste a crisis” without learning something of the causes that generated it, said Nouriel Roubini, but this time the problems facing the economic science are related even to the own concepts of the promoted model, while to change something in the economy it is need a reconceptualization of the economic science. The context of the current economic model has failed to anticipate the economic crisis and fails to propose sustainable measure of the economic recovery and this because it starts from the wrong premises, such as assuming that the behavior of the subjects within the market is always rational. In this work we will demonstrate that the irrational  behavior of the participants to the economic life has led to imbalances of these markets and we will try to distinguish between the rational and the irrational economic behaviors, to identify the operating area of economic science at this time.

Views – 2437

Food Paradox

Posted august 12, 2014 By administrator

Lucrarea Paradoxul economisirii (Food Paradox)”, realizată în colaborare cu Adina Comănescu, a fost prezentată la Conferința ”Constrangeri economice, sociale si politice in Noua Economie”, organizată de facultatea Spiru Haret în Constanța, la data de 08.11.2011 și publicată în revista Journal of Academic Research in Economics – ICBE Proceedings (ISSN 2066-0855), vol. 3, nr. 3, nov/ 2011 (B+) (http://www.jare-sh.com/archive.html);

Views – 2850

Lucrarea ”Profit versus bunastare sociala, continuitate versus schimbare. Viziunea guvernantei sociale” a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Iesirea din criza si revenirea la o crestere sustenabilă”, organizată de Universitatea ”Constantin Brancuși” din Tg. Jiu în data de 25.11.2011 și publicată în Analele Universitatii ”Constantin Brâncusi” Seria Economics (ISSN 1844-7008),  nr. 4/2011, pp. 36 – 39, (B+

Views – 2089

Lucrarea Particularitatile pietei muncii din economiile emergente in conditiile actuale ale globalizarii”, a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Cunoaştere şi comunicare în era globalizării”, organizată de Universitatea ”Constantin Brancuși” din Tg. Jiu în luna aprilie/2011și a fost publicată în Analele Universitatii ”Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu, Seria Litere si Stiinte Sociale nr. 4/2012 (B+)

Abstract: Economic theory tells that macroeconomic stability and sustainable economic growth is based on involving of all factors of production, like labor and capital, and the technological progress. Labor factor  contribution involves a high level of employment. A high level of employment means a broader tax base which increases the state budget and the budgets of social security (health, unemployment, pensions, etc.). This reasoning is valid only in the developed economies, because the emerging economies features in the current context of globalization, which we will describe in this article, it shows us something else. In this study we will present the arguments for is not enough only the increasing rate of employment level for the economic welfare insurance in emerging economies, but should be take in consideration the increasing employment in taxable activities, because in the economies less developed, there is an important segment of the population, which is occupied but not taxed, so do not contribute to state budget revenues and social security budgets.

Views – 2310

Lucrarea ”Poate fi considerată actuala criză financiară un eșec al profesiei de economist”  a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Iesirea din criza si revenirea la o crestere sustenabilă”, organizată de Universitatea ”Constantin Brancuși” din Tg. Jiu în data de 24.11.2011 și a fost publicată în Analele Universitatii ”Constantin Brâncusi” Seria Economics (ISSN 1844-7007), nr. 1/2012, pp. 137 – 140, (B+

Abstract: The economist Nouriel Roubini said that is a sin to waste a crisis without learning something of the causes that generated it. Although three years have passed since the onset of the global crisis in 2008, we don’t
know very clearly what are the causes that led to its appearance and even less who are those responsible for this great recession. And unless we understand what leads to economic instability and financial crises, we can not
prescribe policy for crisis prevention and sustainable economic growth. This paper aims to highlight some of the key issues that have favored the emergence of the global crisis in 2008, many of which national economies have not yet emerged, and some of those who have passed the crisis there are on the brink of a return to recession. In this paper we want to answer the question if the current global crisis can be considered a failure of the
economits profession and therefore of economic science, being necessary at this time a new paradigm in economics or the fault belong of the political class, and the economic science has no fault in this regard and it will need to maintain the mechanistic vision of the market, going on the rational line and on the idea that natural state of a market is the balance.

Views – 2389

Asocierea in participatiune Ed 1Denumire: Tratamentul fiscal al asocierii ȋn participaţiune, Editia a II-a

Aceasta noua editie vine pe fondul unei situaţii macroeconomice instabile a economiei româneşti, ȋn care mediul de afaceri se confruntă cu dificultăţile generate de criza economică mondială şi de cea naţională. În acest context, ȋn care societăţile comerciale ȋntampină reale probleme financiare, asocierea ȋn participaţiune poate fi o soluţie viabilă pentru acei agenţi economici care nu pot face faţă, ȋn mod solitar, crizei financiare.  Asocierea ȋn participaţiune – care presupune un contract ferm ȋntre două sau mai multe persoane fizice sau/si juridice, fără ȋnsă a da naştere unei noi persoane juridice – poate fi forma ideală prin care agenţii economici participă cu anumite bunuri sau servicii din patrimoniul propriu ȋn vederea exercitării ȋn comun a unor activităţi comerciale, aducatoare de profit. 

  Lucrarea poate fi achizionata de la librariile “Diverta”   sau direct de pe situl editurii CH. Beck.

Views – 3209

sanctiuni contraventionale   Denumire: Principalele sanctiuni contraventionale din legislatia financiar-fiscala

   An aparitie: 2010

   Editura: CECCAR

   Autor: Cristian Marinescu

Cartea poate fi achizitionata de la Editura Ceccar: http://www.edituraceccar.ro

Views – 2541

asocierea in participatie 1JPGDenumire: Tratamentul fiscal al  asocierii in  participatiune, Ediția I

   An aparitie: 2009

   Editura: Ch. Beck

   Autor: Cristian Marinescu

   Cartea poate fi achizitionata de la Editura CH Beck:

Views – 2436