Autori: Marinescu Cristian, Bodislav Alexandru;

Publicare: Theoretical and Applied Economics (ECTAP), Volume XXVI (2019), No. 1(618), Spring, pp. 61-72

Abstract. Unlike the classic market vision, where demand and supply meet immediately, at no cost, and prices are determined in such a way that demand equals supply, in the real world frictions occur in the searching process, the price offers of one of the parties are considered too high, be it the goods or services market, the real estate market or the labor market, so there are imbalances that vary over time, excess supply or excess demand.
In this paper we aim to present the main models and theories in a labor market characterized by friction and wage rigidity, starting from contributions in the field of “frictions on search-based markets” by Peter A. Diamond, as well as from works belonging to economists Dale T. Mortensen
and Christopher A. Pissarides, who developed and adapted the Diamond model to make it applicable to the labor market, thus resulting in one of the most used models for the analysis of unemployment and wage formation.

Views – 357

   
  • Autori: Marinescu Cristian, Valimăreanu Ileana;
  • Conferință: The international e-conference “enterprises in the global economy”, 3rd edition, organizată de Universitatea Ovidius – Facultatea de Stiinte Economice în Constanța la data de
  • Publicare: Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, Vol. 18, Nr. 2/2018, pag:148-154; 
  • Abstract
    The employment and unemployment approach has taken several steps, starting with the neoclassical theories of unemployment and ending with modern labor market theories. In this article, we aim to highlight the factual and theoretical developments in employment and
    unemployment in Europe

Read the remainder of this entry »

Views – 432

   

Autori: Marinescu Cristian,

Publicare: Revista de Management Comparat International, Vol. 19, Nr. 4/01.10.2018, pag: 372-380

Abstract
The new stage of globalization, marked by deeper integration of work, creates new opportunities, both in terms of economic growth and job creation, but at the same time creates new challenges and problems in the labor market, such as: increasing labor market flows, exposing jobs to increased global competition and segmenting the labor market in formal and informal terms.

It is known that the main feature of the informal labor market, whether we are talking about a developed economy or a developing economy, is flexibility, and the essential feature of a formal labor market is security.
In any labor market, there is an increasingly fierce struggle between employers, who want more flexibility and employees, who want more security. Thus, was born the concept of “flexicurity”.
This paper aims to approach the flexicurity of the labor market through the formal / informal duality in the current context of globalization and to show the optimal combination of job flexibility and the security of the workers, who occupy those jobs.

Views – 372

   

Current Vulnerabilities of Economic Security in Romania

Posted februarie 12, 2019 By administrator

Autori: Marinescu Cristian, Valimăreanu Ileana;

Lucrarea a fost susținută în cadrul The international e-conference “enterprises in the global economy”, 3rd edition, organizată de Universitatea Ovidius – Facultatea de Stiinte Economice în Constanța;

Publicare: Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, Vol. 18, Nr. 1/12.08.2018, pag:182-189,

Abstract: The objective of this paper is to develop a personal opinion on the current vulnerabilities of economic security in Romania, starting from how the economic security as well as its link to national security is addressed in the literature, as economic security is a little bit of a matter treated in the works of Romanian researchers. For Romania today, as a member of the European Union and of the North Atlantic Alliance, vulnerabilities to economic security must be analyzed taking into account both the international and political relations of our country-based on multilateral treaties involving commitments in the economic, political, justice, the environment, etc.-as well as the current state of development of the Romanian economy, as a result of the transition to the market economy (the process by which our country passed since 1990), but also the effects of the global financial crisis, on the economy as a whole.

Views – 440

   


Lucrarea a fost publicată în ”Revista de Management Comparat International”, Vol. 19, Nr. 1/01.03.2018, pag: 54 – 64

Autori: Marinescu Cristian, Valimăreanu Ileana;

Abstract: Since the 1970s when the term” informality” has penetrated into economic theory by designating everything that is not subject to the legal regulations of a state until today, the concept of informality has evolved from” simple business activities carried out by the poor population of economies in development” and up to the concept of” informal employment”, approached from the point of view of jobs or workers, and the” informal employment” approach taken from the perspective of the employer. Segmentation of the formal and informal workforce market is a specific feature of any labor market, whether we are talking about a labor market in a developed economy or one from a developing economy, with the difference that the motivation that pushes individuals towards informality is different, namely the instinct of survival in the developing economy and the” animal spirits” that Keynes himself spoke in developed economies …

http://rmci.ase.ro/no19vol1/05.pdf

 

Conferință:


Views – 365
   

Acordarea de reduceri comerciale, respectiv financiare, reprezintă o practică des întâlnită în cadrul activității societăților comerciale, indiferent de domeniul de activitate în care activează.

În practică se folosește termenul general de discount. Într-un mod generic, termenul de discount cuprinde toate tipurile de reduceri comerciale întâlnite în practica comercială.

În acest material dorim să prezentăm care sunt tipurile de reduceri comerciale/financiare conform legislației în vigoare precum și care este tratamentul fiscal și contabil al acestora.

Read the remainder of this entry »

Views – 438

   

Tratamentul Fiscal și Contabil al vânzărilor sub cost

Posted februarie 12, 2019 By administrator

În acest material vom afla care este tratamentul fiscal și contabil în cazul în care vindem produse sub costul de achiziție/producție, atât din punct de vedere al impozitului pe profit, cât și al taxei pe valoarea adaugată și de asemenea vom identifica cazurile în care putem beneficia de prevederile OUG 99/2000 privind comercializarea produselor de piață.

În ceea ce privește vanzarile sub cost, trebuie să facem distincția între vînzarea mărfurilor sub costul de achiziție și vanzarea bunurilor sub costul de producție.

Pentru restul tipurilor de vânzări sub cost, care nu pot fi încadrate ca și vânzări cu preț redus, trebuie să ne raportăm doar la prevederile codului fiscal.

Read the remainder of this entry »

Views – 397
   

sumar_ro_nr_6_2018

Articolul a fost publicat în Revista Finanțe Publice și Contabilitate nr. 6/2018

Abstract
The importance of knowing the responsibilities for fraud in a audit mission, both as concerns the financial audit mission carried out by the external
public auditors from the Court of Accounts, and the audit carried out by private audit companies, resides in the fact that the audit samples on which
the auditors should base their audit opinion, have to be sufficient and adequate. That implies the auditors need to make sure that the audited financial statements have no significant distortions as a result of fraud or error because of the inherent limitations of an audit mission. In fact, there is the infallible risk that some significant distortions of the financial statements could not be detected by auditors, especially those related to fraud.

Views – 365

   

TRATAMENTUL FISCAL AL CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

Posted martie 25, 2017 By administrator

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 1/ianuarie 2017

Referitor la cheltuielile de protocol trebuie precizat faptul că, în cadrul noului cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, se prezintă tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol din punct de evdere al impozitului pe profit, al impozitului pe veniturile din activități independente și al TVA, fără a există însă o definiție clară a cheltuielilor de protocol. Deși nu există o defenire precisă a cheltuielilor de protocol, din punctul nostru de vedere acestea nu se referă la cadouri/servicii oferite/prestate oferite propriilor angajați, ci mai degrabă la acele cadouri/servicii oferite/prestate unor parteneri/potențiali parteneri de afaceri, în vedera consolidării relațiilor comerciale existente cu aceștia/dezvoltării unor relații de afaceri noi. Read the remainder of this entry »

Views – 1462

   

Articolul a aparut in revista ”Finanțe Publice și Contabilitate” nr. 9/septembrie 2016

În activitatea economică a unui contribuabil există situaţii în care acesta poate pierde codul de TVA. În acest material prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA în situaţia în care contribuabilul este declarat inactiv. Este important ca fiecare contribuabil, în situ­aţia în care i-a fost anulat codul de TVA, să cu­noască care sunt implicaţiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai are un cod valid de TVA, dacă are sau nu obligaţia ajustării TVA pentru bunurile aflate în stoc. Read the remainder of this entry »

Views – 1299

   

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 11/noiembrie 2016

În activitatea economică a unui contribuabil există situații în care acesta poate pierde codul de TVA. În acest material prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA în situația în care contribuabilul nu a depus nici un decont de TVA pentru 6 luni, respectiv pentru 2 trimestre consecutive, după caz. Este important ca fiecare contribuabil, în situația în care i-a fost anulat codul de TVA, să cunoască care sunt implinu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive/pentru două trimestre calendaristice consecutive  cațiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai are un cod valid de TVA, dacă are sau nu obligația ajustării TVA pentru bunurile aflate în stoc. Read the remainder of this entry »

Views – 1606

   

JOINT VENTURE. Concept și Studiu de Caz

Posted martie 25, 2017 By administrator

Articol apărut in revista  CECCAR nr. 9/septembrie 2016

Asocierea de tip  ”joint venture” – care presupune un contract ferm ȋntre două sau mai multe persoane fizice sau/si juridice, fără ȋnsă a da naştere unei noi persoane juridice – poate fi forma ideală prin care agenţi economici din aceași țară sau din țări diferite participă cu anumite bunuri sau servicii din patrimoniul propriu ȋn vederea exercitării ȋn comun a unor activităţi comerciale, aducatoare de profit. Avantajul acestui tip de asociere (joint venture) este acela că, ȋn caz de litigiu, activitatea comună poate ȋnceta oricând, iar bunurile aportate şi profitul realizat se ȋmpart conform clauzelor contractului de asociere. Read the remainder of this entry »

Views – 1847

   

          Începând cu anii 1970 când termenul de ”informalitate” a pătruns în teoria economică desemnând tot ceea ce nu este supus reglementărilor legale ale unui stat și până azi, conceptul de informalitate a evoluat de la ”simple activități de comerț desfășurate de populația săracă din economiile în curs de dezvoltare” și până la conceptul de ”ocuparea informală”, abordat prin prisma locurilor de muncă sau a lucrătorilor și cel de ”ocupare în sectorul informal”, abordat prin prisma angajatorului. Segmentarea pieței forței de muncă în formal și informal este o caracteristică specifică oricărei piețe a muncii, indiferent că vorbim de o piața a muncii dintr-o economie dezvoltată sau una dintr-o economie în curs de dezvoltare, cu diferența că motivația ce împinge indivizii către informalitate este diferită, respectiv instinctul de supraviețuire în economia în curs de dezvoltare și ”spiritele animale”, de care vorbea însuși Keynes, în economiile dezvoltate. Read the remainder of this entry »

Views – 1506

   

Asocierea in participatiune versus parteneriatul public privat

Posted noiembrie 16, 2015 By administrator

MFP 2012Articol apărut în revista RFPC nr. 2/2011

În activitatea economică întâlnim situaţii când membri asociați, respectiv partenerii în cadrul unei asocieri sunt atât persoane private cât şi instituţii publice. În acest caz, asocierea între cele două categorii de persoane poate îmbrăca forma unei asocieri în participaţiune sau se poate realiza sub forma unui parteneriat public – privat. Din acest motiv considerăm util a face o comparaţie între cele două categorii de asocieri, respectiv asocierea în participaţiune şi parteneriatul public – privat.

 

 

Views – 1725

   
 zona euroArticol aparut in revista Economistul”, nr. 43/21.11.2011
Din anii 1990, de când România a început tranziția la economia de piață și până în prezent, a parcurs toate etapele stabilite prin Consensul de la Washington și a aplicat o serie de măsuri, pe care mai marii economiști ai lumii le-au considerat necesare pentru transformarea unei economii centralizate într-o economie deschisă. Pe măsură ce economia țării dobândea trăsăturile unei economii de tip capitalist, politicile guvernamentale aplicate au început să fie armonizate cu cele ale Uniunii Europene, axându-se explicit pe direcția integrării în Uniunea Europeană, iar, mai apoi, pe aceea a aderării la Zona Euro.

Read the remainder of this entry »

Views – 2756

   

Există un viitor al zonei euro?

Posted august 20, 2014 By administrator

MFP 2012Articol aparut in revista “Finante Publice si Contabilitate” nr. 2/ februarie 2012

 În ultima perioadă de timp, există tot mai multe multe voci care prevăd sfârşitul monedei „euro”, considerând ca fiind inevitabil colapsul Uniunii Monetare. Este adevărat faptul că ne confruntăm cu o criză a datoriilor, ce a scos la iveală multe dintre slabiciunile Zonei Euro şi a pus la îndoială avantajele de care beneficiază ţările care vor trece la moneda unică, mai ales că deciziile Băncii Centrale Europene nu au făcut decât să scoată în evidenţă lipsa de sincronizare dintre economiile Uniunii Monetare. În acest sens, cel mai sugestiv exemplu este cazul Greciei al cărei risc de default (incapacitate de plată) este de 33,64% conform ultimelor estimări ale agenţiei Moody’s şi pentru care a fost propus recent un plan de măsuri de salvare de la faliment, prin reducerea cu 50% a datoriilor.

Read the remainder of this entry »

Views – 1758

   

Ieşim din depresiune, nu şi din criză!

Posted august 20, 2014 By administrator
Articol publicat in revista “Economistul” nr. 13 – 14 din 18.04.2011

În aşteptarea datelor statistice oficiale privind evoluţia PIB-ului în trimestrul I 2011, ce vor fi date publicităţii de către Institutul Naţional de Statistică în data de 13 mai, oficiali ai statului au anticipat deja o revenire a economiei naţionale, declarând că ţara noastră va ieşi din recesiune, începând cu luna aprilie 2011, iar alţii vorbind chiar de o ieşire din criză.

 

Views – 1604

   
Prezenta lucrare face parte dintr-un studiu mai amplu pe care Asociația ”Institutul de Studii și Aplicații Macroeconomice” (ISAM)  îl realizează asupra  ”Informalității în România”.
Studiul asupra ”Informalității în România” dorește să scoată în evidență o caracteristică importantă a economiei românești în tranziție și anume nivelul ridicat al informalității.
In cei 22 de ani de tranziţie, România a parcurs mai multe etape în drumul ei către o economie de piaţă, printre acestea se pot menţiona liberalizarea comerţului, privatizarea companiilor de stat, liberalizarea contului de capital. Din păcate, aceste măsuri au lăsat în urmă costuri sociale adânci cum ar fi o creştere a inegalităţii sociale, polarizarea veniturilor dar şi un nivel extrem de ridicat al informalităţii sub toate formele ei: ocupare informală, ocupare în sectorul informal, evaziune fiscală, economie subterană, economie „gri”, etc.

Munca la negru şi evaziunea fiscală sunt printre cele mai întâlnite forme ale informalităţii prcaticate în ţara noastră, iar acestea se întânesc în special în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii

Gradul de Conformare Fiscala

 

Views – 1433

   

Lucrarea ”Economia socială de piață”  a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, organizată de ASE/Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, în data de 20.03.2013.

ABSTRACT. The social market economy is the third work path of an economy and it is different from the deregulated free market economy with Anglo-American origin, but also from the socialist economy, it could be considered a middle path between the two of them. Social market economy combines private initiative and competitiveness with social protection, having as purpose maintaining economic welfare and the full occupancy of the labor force. Social market economy could be framed from the doctrinaire perspective between classical liberalism based on laissez-faire and economic socialism based statism, being a german product, based on the “ordo-liberal” doctrine.

Views – 1459

   

Lucrarea ”Structura pietei fortei de munca din Romania in conditiile dualitatii formal/ informal”, a fost prezentată în cadrul Conferinței ”Provocări actuale în ştiinţa economică”, organizată de ASE/Școala Doctorală/Doccent, la Ramnicu Valcea în data de 23.09.2011 și a fost publicată înVolum_Conferinta_ Valcea_2011, pp. 106-111;

Views – 1450